Jarosław Brzeziński zamieszkały w Gdańsku przy ul. Jaworzniaków 46/1 zleci! firmie FIize Gres sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Sitnej Górze 3, NIP 5892045812. KRS 0000742566 wykonanie budynku jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 248162 przy ul. Pogodnych Poranków (dz. nr 267/)1) w Bąkowie w stanic deweloperskim z wszelkimi przyłączami na podstawie przygotowanego przez firmę Flize Gres indywidualnego projektu budowlanego.

Pragnę polecić Państwu firmę Flize Gres sp. z o.o. sp. k. jako profesjonalnego generalnego wykonawcę. Wszystkie zlecone roboty zostały wykonane rzetelnie i starannie. Roboty wykonano prawidłowo. zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi nonnan6 i przepisami, n przeprowadzone przez firmę prace doprowadzą do uzyskania pozwolenia na użytkownikach.

Podobne wpisy