wp_die <![CDATA[Błąd połączenia z bazą danych]]> 500