roboty ziemne

Początkiem każdego budynku są roboty ziemne

Kompleksowe roboty ziemne

Odpowiednie przygotowanie terenu to podstawa każdej budowy. Właściwie wykonane zapewniają zleceniodawcy bezpieczeństwo i solidne podstawy inwestycji. Oferujemy roboty ziemne w pełnym zakresie – podstawowe, wykończeniowe, przygotowawcze i porządkowe. Jakość realizacji zapewnia Nasza wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem, w tym wysoce wykwalifikowani operatorzy oraz własny park maszynowy. Posiadamy koparki, ładowarki, urządzenia do profilowania i utwardzania nawierzchni, pojazdy do transportu urobku i wiele innych. Do każdej inwestycji podchodzimy indywidualnie i zachowujemy terminowość realizacji.

Jesteśmy firmą z ponad 20 letnim doświadczeniem w segmencie budowlanym. W tym czasie zrealizowaliśmy setki inwestycji, również w bardzo trudnych warunkach gruntowo-wodnych, w tym na terenach starej Stoczni Gdańskiej. Zagwarantowało Nam to wysoką pozycję na trójmiejskim rynku budowlanym i powszechną bardzo dobrą opinię wśród inwestorów.

Zakres oferowanych robót ziemnych:

Realizujemy prace ziemne niezależnie od rozmiaru inwestycji. Liniowe, powierzchniowe oraz wykopy budowlane.

  • Przygotowanie działki pod budowę domu: niwelacje, wyrównanie terenu, wykopy pod fundamenty, ogrodzenia
  • Stabilizacja gruntu: profilowanie oraz zagęszczenie terenu, stabilizacja terenu spoiwem, profilowanie i zagęszczenie stabilizacji
  • Roboty drogowe: wykopy, nasypy, zagęszczenia i stabilizacje gruntu, rozłożenie kruszywa
  • Kształtowanie terenu: wykopy, nasypy, usuwanie humusu i skarpowanie
  • Prace melioracyjne: umacnianie skarp, wykopy pod rury, drenaże, odwodnienia terenu, opaski wokół budynków, oczyszczalnie ścieków,
  • Rekultywacja i niwelowanie terenów zielonych: rekultywacje, zagospodarowanie terenu, plantowanie ziemi, niwelacja terenu, wykopy pod oczka, baseny i stawy
  • Wywóz: transport pozostałości budowlanych w postaci ziemi i gruzu
  • Inne zlecone prace
roboty ziemne gdansk

Masz pytania?

Skontaktuj się z Nami!

Lub napisz wiadomość przez formularz:

    home spa video logo