Niniejszym zaświadczam, że firma FLIZE GRES Sp. z o.o. Sp.k. z siedziba w Kartuzach, Sitna Góra 3, NIP: 589-204-58-12, zrealizowała inwestycję w postaci budowy:

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami i zagospodarowaniem terenu oraz zbiornikiem na ścieki

Zakres prac obejmował wykonanie projektu budowlanego, pilotowanie wszelkich uzgodnień i

pozwoleń oraz realizację projektu wykonawczego. W tym:

  • prace ziemne
  • wzmocnienie podłoża palami (kolumny CMC)
  • budowa stanu surowego zamkniętego
  • montaż instalacji elektrycznej i teletechnicznej ora sanitarnej wewnętrznej i zewnętrznej (zbiornik szczelny)
  • wykonanie elewacji z płyt Cembrit

Podstawowe dane techniczne obiektu:

  • Powierzchnia zabudowy: 210 m
  • Powierzchnia użytkowa: 318,5 m
  • Kubatura: 802 m

Zaświadczam, że firma FLIZE GRES wykonała wszystkie prace z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i przepisami. Jakość, terminowość i komunikacja z firmą, w trakcie trwania prac, były utrzymane na wysokim poziomie.

Pragnę Państwu polecić firmę, FLIZE GRES jako profesjonalnego i rzetelnego wykonawcę.

Podobne wpisy