Niniejszym zaświadczam, że firma FLIZE GRES Sp. z o. o. z siedzibą w Kartuzach, Prokowo 3, NIP: 589-204-39-31, realizowała inwestycje w postaci budowy:

Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z budynkiem garażu i murami oporowymi

Zakres prac obejmował realizację projektu wykonawczego, w tym:

  • prace ziemne
  • wykonanie warstw podbudowy pod wjazd na działkę i dojazd do budynków
  • budowa budynku głównego i budynku garażu w dużej mierze składających się ze ścian żelbetowych z betonu architektonicznego oraz konstrukcji stalowej
  • wykonanie murów oporowych, żelbetowych z betonu architektonicznego
  • montaż konstrukcji dachowych na obu budynkach

Podstawowe dane techniczne obiektu:

  • Powierzchnia zabudowy: 303,65 m°
  • Powierzchnia użytkowa: 248,7 m2
  • Kubatura: 1581,3 m°

Firma FLIZE GRES wykonała wszystkie prace z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i przepisami. Jakość, terminowość i komunikacja z firmą, w trakcie trwania prac, były utrzymane na wysokim poziomie.

Pragnę Państwu polecić firmę FLIZE GRES jako profesjonalnego i rzetelnego wykonawcę.

Podobne wpisy