Flize-Gres sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Sitnej Górze 3, 83-300 Kartuzy jest firmą z dużym doświadczeniem w realizacji inwestycji budowlanych, posiadającą wykwalifikowaną kadrę oraz dysponującą odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim, zapewniającym rzetelne realizowanie podejmowanych zadań.

Opinię tę potwierdzamy na podstawie naszej współpracy przy realizacji kompleksu hotelowego w Sopocie przy ul. 1-go Maja 7.

Łączna wartość inwestycji: 16.000.000 zł (słownie: szesnaście milionów złotych 00/100 groszy)

Prace zostały wykonane terminowo w okresie od 2 kwartału 2017 do 2 kwartału 2018. Obejmowały kompleksowe roboty budowlane w zakresie konstrukcji budynku, instalacji wewnętrznych oraz prac wykończeniowych.

Polecamy Flize-Gres sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Sitnej Górze 3 jako rzetelnego i profesjonalnego wykonawcę robót budowlanych.

Podobne wpisy