remont wnętrza centrum techniki morskiej w gdyni

Firma Grupa Flize Gres Sp. z O. O. Sp. K. z siedzibą w Sitnej Górze 3, 83-300 Kartuzy zrealizowała dla Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S. A. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Dickmana 62, roboty budowlane w ramach zadania pn.:

„Remont pomieszczeń Zarządu w obiekcie Zamawiającego zlokalizowanym w Gdyni przy ul Dickmana 62”

Całkowita wartość kontraktu wyniosła: 514 120,00 zł brutto (Słownie: pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia złote 00/100 brutto)

Zamawiający, w celu uzyskania oczekiwanego efektu końcowego, przekazał Wykonawcy koncepcję aranżacji pomieszczeń. Realizacja zadania wymagała przeprowadzenia wielobranżowych robót budowlanych o podwyższonym standardzie, jak również wykonania i uzgodnienia projektów wykonawczych. Wykonawca, dysponując wykwalifikowaną kadrą oraz odpowiednim potencjałem technicznym, zagwarantował sprawną realizację zadania.

Roboty budowlane realizowane były w terminie od 19.10.2022 r. do 24.02.2023 r.

Szczegółowy zakres prac przedstawia załącznik nr 1,

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni zaświadcza, że remont pomieszczeń Zarządu został wykonany terminowo, zgodnie ze sztuką budowlaną, w oczekiwanym standardzie oraz warunkami umowy.

Zakres prac podczas realizacji zadania pn.:

„Remont pomieszczeń Zarządu w obiekcie Zamawiającego zlokalizowanym w Gdyni przy ul. Dickmana 62”

 1. Adaptacja aranżacji wnętrza
 2. Dobór i zmiany materiałowe
 3. Prace rozbiórkowe mające na celu demontaż istniejących ścianek działowych, wykładzin podłogowych i ściennych, oraz sufitów podwieszanych
 4. Korekta geometrii pomieszczeń i poziomów posadzek
 5. Montaż ścian w zabudowie lekkiej o izolacji akustycznej RA1 DB 52
 6. Izolacja akustyczna ścian istniejących
 7. Montaż listew dylatacyjnych Cerfix Projoint DIL NZS
 8. Montaż instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z wyposażeniem i osprzętem
 9. Montaż grzejników panelowych wraz z przeróbką instalacji
 10. Montaż drzwi ukrytych
 11. Montaż drzwi szklanych
 12. Montaż sufitów podwieszanych Rockfon T15 E
 13. Montaż betonu architektonicznego firmy Astex
 14. Montaż płyt meblowych laminowanych
 15. Montaż płyt meblowych akrylowych
 16. Montaż zabudowy meblowej
 17. Montaż płytki dywanowej Tivoli 50×50
 18. Montaż listew przypodłogowych Cub flex life Premium
 19. Montaż sufitowej blendy maskującej
 20. Montaż żaluzji drewnianych
 21. Montaż elementów wyposażenia przestrzeni biurowych
 22. Montaż płytek gresowych Paradyż w przestrzeniach komunikacyjnych
 23. Remont toalety wraz z białym montażem i wyposażeniem

Podobne wpisy