HORIZONT Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa współpracuje z Panem Kamilem Lejkowskim prowadzącym dzialałność gospodarczą pod nazwą „Flize-Gres” Kamil Lejkowski z siedzibą w Sitnej Górze 3, 83-300 Kartuzy od 2010 roku.

Firma „Flize-Gres” Kamil Lejkowski wykonywała na nasze zlecenie prace budowlano-montażowe na rzecz naszych klientów w czynnych galeriach handlowych na terenie cale] Polski.

Łączna wartość zleconych prac: 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych)

Wszystkie zlecone prace zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w terminie przewidzianym harmonogramem prac. Bardzo dobra organizacja prac, wysoka jakość wykonania usług oraz terminowe ukończenie zlecenia predysponuje do polecenia firmy „Flize-Gres” Kamil Lejkowski wszystkim inwestorom lub dużym korporacjom budowlanym jako profesjonalnego wykonawcę co potwierdzamy własnoręcznym podpisem.

Podobne wpisy