DŁUGOSZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa współpracuje z Panem Kamilem Lejkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Flize-Gres” Kamil Lejkowski z siedzibą w Sitnej Górze 3, 83-300 Kartuzy od 2015 roku.

Firma „Flize-Gres” Kamil Lejkowski wykonywała na nasze zlecenie w latach 2015-2016 prace budowlane związane z termomodernizacją i wykonaniem pokrycia dachu na obiektach magazynowych i budynku biurowym mieszczącym się w Wejherowie przy ul. Gdańskiej 47.

Łączna wartość zleconych prac: 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)

Wszystkie zlecone prace zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w terminie przewidzianym harmonogramem prac. Bardzo dobra organizacja prac, wysoka jakość wykonania usług oraz terminowe ukończenie zlecenia predysponuje do polecenia firmy „Flize-Gres” Kamil Lejkowski wszystkim inwestorom lub dużym korporacjom budowlanym jako profesjonalnego wykonawcę co potwierdzamy własnoręcznym podpisem.

Podobne wpisy