Firma „Flize Gres” Kamil Lejkowski z siedzibą: Sitna Góra 3, 83-300 Kartuzy wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. NIP: 589-171-95, zrealizowała nw. umowy :

  • 86/A965/2017/R z dnia 12.06.2017r.. której przedmiotem było wykonanie robót rentowanych w budynku IV Wydziału Oceanografii i Geografii w Gdyni przy AL M. Piłsudskiego 46. na wartość 103 566,00 21.
  • 145/A965/2017/R z dnia 27.07.2017r., której przedmiotem było „wykonanie robót rentowanych w budynku Centrum Dydaktyczno- Konferencyjnego Wydziału Zarządzania. Sopot ul. Piaskowa 9. na wartość 55 596,00 zł.
  • 144/A965/2017/R z dnia 27.07.20I7r., której przedmiotem było „wykonanie robót remontowych w budynku Wydziału Ekonomicznego Sopot ul. Armii Krajowej 119/121. na wartość 12 546.00 zł.
  • 119/A965/2017/R z dnia 10.07.2017r., której przedmiotem było wykonanie robót remontowanych w budynku Wydziału Ekonomicznego. Sopot ul. Armii Krajowej 119/121, na wartość 80 196,00 zł.
  • 175/A965/2017/R z dnia 28.09.20I7r.. której przedmiotem było wykonanie zamiany zalanych paneli podłogowych PCV w pokoju studenckim w budynku Domu Studenckiego, na wartość 1 188,00 zł.

Wykonawca: Firma „Flize Gres” Kamil Lejkowski należycie i terminowo wykonała zakres prac wynikający z powyższych umów.

Podobne wpisy