00010

W imieniu firmy IZOHAN, pragniemy oświadczyć że firma Flize-Gres Sp. z o.o. Sp.k. Kamil Lejkowski z siedzibą w Kartuzach, Sitna Góra 3, NIP: 589 – 204 – 58 – 12; KRS: 0000742566, zrealizowała inwestycję w postaci budowy :

Centrum badawczo – rozwojowego z halą poligonowo – produkcyjną i częścią biurowo – socjalną wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej.

Zakres prac obejmował wykonanie projektu budowlanego do pozwolenia na budowę, pilotowanie uzyskania wszelkich uzgodnień i pozwoleń, wykonanie projektu wykonawczego oraz realizację inwestycji.
Wartość umowy: 8 150 000 zł netto.

Zaświadczamy, że firma Flize-Gres wykonała prace z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i przepisami. Jakość, terminowość oraz komunikacja z firmą w trakcie trwania prac były utrzymywane na najwyższym poziomie.

Pragniemy Państwu polecić Flize-Gres jako profesjonalnego i rzetelnego wykonawcę.

Zobacz inne