Z przyjemnością oświadczamy, że firma Flize-Gres z siedzibą w Gdańsku 80-175, Ul. Leszczynowa 4, NIP: 5892045812, zrealizowała Inwestycję w postaci Budowy Obiektu pod nazwą „Hala magazynowa dla składowania materiałów z wyjątkiem materiałów niebezpiecznych wraz z częścią socjalną i infrastrukturą techniczną (zewnętrzne instalacje wod-kan, kd ze zbiornikiem retencyjnym, zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazu, instalacje elektroenergetyczne oraz wewnętrzny układ drogowy z dojściem i zjazdem publicznym).

Całkowita wartość umowy netto: 6 805 259.98 (sześć milionów osiemset pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 98/100)

Roboty zostały wykonano prawidtowo, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i przepisami.

Pragniemy polecić Państwu FLIZE-GRES jako profesjonalnego wykonawcę. Wszystkie zlecone prace zostały zrealizowane rzetelnie, starannie i terminowo.

Podobne wpisy