Z przyjemnością oświadczamy, że firma Flize-Gres z siedziba w Gdańsku 80-175, ul. Leszczynowa 4, NIP: 5892045812, realizowała Inwestycję w postaci:

Kompleksowego wykonania sieci wodociągowej DN 100 z, rur żeliwa sferoidalnego L =550,00 m, zgodnie z Projektem Budowlanym W Gdańsku, pry ul. Jana z Kolna, w okresie od 10.2020 do 03.2021

Całkowita wartość umowy netto: 2 865 500,00 zł

(słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100)

Roboty zostały wykonane terminowo, zgodnie z projektem, na dzień wystawienia referencji nie było żadnych uwag do wykonanych w/w prac.

Pragniemy polecić Państwu FLIZE-GRES jako profesjonalnego wykonawcę. Wszystkie zlecone prace zostały realizowane rzetelnie, starannie i terminowo.

Podobne wpisy